Prywatność

Polityka prywatności Cyfrowego portfela Santander Bank Polska Masterpass™

 1. Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez Santander Bank Polska S.A. (dalej: „Bank”), oraz sposób ich przetwarzania.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, który zbiera dane na zasadzie dobrowolności. Użytkownikom Portfela przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania.
 3. Santander Bank Polska S.A. informuje, że dane osobowe Użytkowników mogą być gromadzone i przetwarzane w celu:
  1. tworzenia i zarządzania Portfelem,
  2. kontaktu telefonicznego przez pracowników call center Banku,
  3. potwierdzenia konta i informacji o karcie płatniczej oraz dokonywania autoryzacji płatności,
  4. zapobiegania lub wykrywania nadużyć.
 4. Dane osobowe mogą obejmować: imię i nazwisko oraz dane adresowe, numer telefonu i adres e-mail, osobiste hasło do Portfela, dane kart płatniczych i transakcji dokonywanych za pośrednictwem Portfela (w tym szczegóły dotyczące transakcji dokonywanych przy użyciu Kart zarejestrowanych w Portfelu).
 5. Rejestracja Użytkownika Portfela następuje elektronicznie na stronie Banku, zgodnie z pkt. IV Regulaminu korzystania z Cyfrowego portfela Santander Bank Polska Masterpass.
 6. Informacje są zbierane bezpośrednio od Użytkowników podczas rejestracji Portfela, a także podczas dokonywania transakcji przy użyciu Portfela oraz za pośrednictwem Akceptantów.
 7. W przypadku dokonywania transakcji za pomocą opcji Connected Checkout oraz Express Checkout Akceptant posiada dostęp do nazwy karty oraz do adresu dostawy (jeśli jest wymagany).
 8. Bank zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w formularzach kontaktu. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie
 9. Bank zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z polskich przepisów w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (tzw. RODO) w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 10. Bank stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do Banku obowiązuje aktualna „Polityka Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności Bank będzie informować na stronach serwisu. W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, Bank prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu iod@santander.pl